Çıkış / Exit

İşleminiz Yapılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

Bakan Yıldız bugün de DSİ Konferans Salonunda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katılarak kentte yaºanan enerji sorunu ile ilgili istiºare toplantısına katıldı.
Bakan Yıldız’ın yanı sıra toplantıya, Bakan Yardımcısı Hasan Murat Mercan, ªanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, TEDAª Genel Müdürü Haºim Keklik, EPDK Yetkilileri, ªanlıurfa Milletvekilleri, kaymakamlar ve vali yardımcıları, belediye baºkanları, sivil toplum kuruluºlarının temsilcileri, sulama birlik baºkanları, muhtarlar ve ilgili daire amirleri katıldı.
Toplantının açılıº konuºmasını yapan ªanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, Bakan Taner Yıldız’ın katılımıyla ªanlıurfa’da yaºanan enerji sorunu ile ilgili istiºare toplantısı için bir araya geldiklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise,  ªanlıurfa’ya 200 milyon TL’lik yatırım yapıldığını ve  Atatürk Barajında 2 bin 700 MWA enerji üretildiğini söyledi. Bor ile ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bakan Yıldız, “Bor’un stratejik bir önemi var, bunu özelleºtirmeyeceğiz. Hatta daha fazlası tapulu arazileriniz içinde bile bor bulunsa bu devletindir. Gerekirse burayı kamulaºtırır, gerekirse evinizi kamulaºtırır sahibi olur bu kadar önemli. Borun iºlemesi ve iºletilmesine devretmeden iºlemek istiyoruz.
ªanlıurfa’da güneº enerjisi ile ilgili tabi bir zenginlik olduğunu söyleyen Bakan Taner Yıldız, “Tarım arazilerine bir zarar vermeden mera alanını kaybetmiº arazilerin değerlendirilmesi ile ilgili çalıºmamız var. Bunu yapmak hem Urfa’nın hem ülkenin zenginliğini ortaya çıkarmak gerekir. Bu yıl çalıºmalarımızı herkes görecek. “ diyerek konuºmasını sürdürdü.
Tarımda resmi olan her abonenin hizmetinin karºılamak kendilerinin görevi olduğunu ifade eden Taner Yıldız, abone olmadan kaçak kullanılması halinde dürüst vatandaºların hakkına geçildiğini kaydetti.
Bakan Yıldız’ın konuºmasının ardından toplantıya katılanlar ªanlıurfa’da yaºanan enerji sorunu ile ilgili görüº alıºveriºinde bulundu. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, güne ciğer kebabı yiyerek baºladı.

ŞANLIURFA'DA "2. ULUSAL PAMUK ZİRVESİ" YAPILACAK

Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin üçte birinden fazlasının karşılandığı Şanlıurfa'da, ƈ. Ulusal Pamuk Zirvesi' yapılacak. Ulusal Pamuk Konseyi'nden (UPK) yapılan açıklamaya göre, ''Türkiye'de pamuk üretiminin geleceği'' konulu zirve, 17 Mart Cumartesi günü Şanlıurfa Dedeman Otel'de gerçekleştirilecek. Dört oturum halinde...

BAKAN YILDIZ ŞANLIURFA'DA

Bakan Yıldız bugün de DSİ Konferans Salonunda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katılarak kentte yaºanan enerji sorunu ile ilgili istiºare toplantısına katıldı. Bakan Yıldız'ın yanı sıra toplantıya, Bakan Yardımcısı Hasan Murat Mercan, ªanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, TEDAª Genel Müdürü Haºim Keklik, EPDK...
alanya escort